Fransız radikal solunun en önemli filozoflarından birisi kabul edilen Alain Badiou, Uluslararası Felsefe Okulu’nda, École Normale Supérieure’de ve European Graduate School’da dersler vermektedir.

Felsefenin sanat, aşk, bilim ve politikayı birlikte olanaklı kıldığını savunan Badiou hakikat ve evrensellik kategorilerine bir geri-dönüşü, olay kavramı üzerinden ifade etmektedir. Matematik yönelimin ağırlığının fazlasıyla hissedildiği Badiou’nun felsefi yapıtları Platon, Hegel, Marx, Lacan ve Deleuze gibi filozoflarla köprüler kurmaktadır. Fransa’daki politik yaşama da etkin olarak katılan ve 1968 olaylarını kendi felsefi ve politik kariyeri açısından önemli bir an olarak gören Badiou halen L’Organisation Politique içinde siyasal mücadelesine devam etmektedir. Zizek ile birlikte yeni bir Komünizm Fikri’nin yaygınlaşması için dünyanın dört bir yanın-da konferanslara katılmaktadır. Başlıca yapıtları arasında Théorie du sujet (1982; Özne Teorisi); L’Être et l’événement (1988; Varlık ve Olay); L’Éthique (1993; Etik: Kötülük Kavrayışı Üzerine Bir Deneme) sayılabilir.

Alain Badiou Monokl’un düzenlediği Filozoflarla İstanbul’da projesi için iki defa İstanbul’a gelmiştir. Monokl Onur Kurulu üyesidir.