1933 doğumlu İtalyan felsefeci ve siyaset teorisyenidir. 23 yaşında Alman tarihselciliği konusunda hazırladığı bitirme teziyle felsefe diplomasını almıştır. Sonraki iki yıl Benedetto Croce Tarihsel Çalışmalar Enstitüsünde çalıştıktan sonra 1959 yılında Hukuk profesörlüğüne hak kazanarak 1967 yılına kadar Padova Üniversitesi'nde görev yapmıştır. 1967 yılında ayrıca Devlet Doktrinleri profesörü olarak atanmış, birçok yayımcılık faaliyetinde bulunmuştur. 

Eğitimlerinden de anlaşılacağı üzere yaşamı boyunca felsefe siyasetle ilgilenmiştir. Bu iki alanın her zaman odak noktasında olması yazınlarında kendini belli eder. Hatta  postmodern durum içinde yeni bir iktidar ve direniş teorisi oluşturmak Negri'nin felsefi ve siyasal hedefi olarak belirtilebilir.