1914'te doğan ve 1997'de hayata gözlerini yuman Fransız filozof ve yazar Dionys Mascolo; Edgar Morin, Maurice Blanchot, Georges Bataille, Maurice Nadeau ve Marguerite Duras ile o dönem entelektüel düşünceye yön veren önemli bir topluluğun içerisindeydi.

Siyasi anlamda çok aktif olan Mascolo, her zaman sol sosyo-politik sistemler etrafında düşünmüş ve yazmıştır.