Althusser’in öğrencisi olarak siyaset felsefesi sahnesine çıkan Marksist filozof Etienne Balibar, Althusser ve başka yazarlarla birlikte Kapital’i Okumak kitabını yayımlamıştır. Yakın arkadaşı da olan Althusser’in ölümünün ardından Fransız Marksizmi’nin başat temsilcisi olmuştur. Paris X Nanterne Üniversitesi başta olmak üzere Avrupa’nın ve Amerika’nın çeşitli üniversitelerinde felsefe ve siyaset kuramı dersleri vermeyi sürdürmektedir. Marx’ın çağdaş bir yorumu ile Marksizmin yapısal ve eleştirel bir envanterini sunduğu yapıtlarında devrimci pratiğin çelişkilerini ve küreselleşme çağında eşitözgürlüğün karşı karşıya kaldığı zorlukları işlemektedir.

Balibar’ın Türkçede yayımlanan yapıtları: Althusser İçin Yazılar (İletişim, 1991), Irk Ulus Sınıf (Wallerstein ile birlikte, Metis, 1993), Marx’ın Felsefesi (Birikim, 1996), Spinoza ve Siyaset (Otonom, 2004), Biz, Avrupa Halkı: Ulusaşırı Yurttaşlık Üzerine Düşünümler (Aralık, 2008), Şiddet ve Medenilik (İletişim, 2014)