Pierre-Félix Guattari politik aktivist, psikanalist ve filozoftur. Fransız kökenli Guattari ve Gilles Deleuze ortak çalışmalarında kapitalizm ve şizofreniyi konu edinerek eserler vermiş, arzuyu üretken bir faaliyet olarak yorumlamış, oluş, olay, fark gibi felsefe tarihinin süregiden sorunlarına ilişkin çarpıcı açılımlar getirmişler ve Freudcu ve Lacancı psikanaliz açısından önemli eleştiriler sunmuşlardır.

Guattari, tek başına koyulduğu çalışmalarında şizoanaliz, özneleşme süreçleri ve ekolojiye ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur.