Amerikalı Marksist edebiyat eleştirmeni ve politik kuramcı. Jameson’ın 1960’larda Sartre üzerine yazdığı “Sartre: Bir Stilin Kaynakları” onun felsefi külliyatının başlangıcını oluşturmuştur. Marx’ın bir yeniden okunuşu ve diyalektiğin yeni bir sunumu olarak okunabilecek külliyatı özellikle estetik alanı ile kapitalizm ve postmodernizm üzerine odaklanmıştır. Edebiyat yapıtlarının özgün Marksist okumalarını da yapan Jameson, İngilizce konuşan ve yazan dünyanın en önde gelen Marksist teorisyenlerinden birisi olmuştur. Neo-Marksizm içerisindeki konumuyla sinemadan resim ve mimariye, üçüncü dünyadan Çin’e ve politik ekonomiye kadar geniş bir yelpaze içerisinde yapıtlar vermiştir. Fredric Jameson, toplum aşamalarının analizi bakımından geliştirdiği teorisinde, postmodernizmin kendisinin de kapitalizmin bir aşaması olduğunu ileri sürmüş ve bu çokuluslu küreselleşme karşısında keskin ve eleştirel bir tutum takınmıştır. Bize Ütopya’nın önemini hatırlattığı Zamanın Tohumları bu keskin tutumunun belirginleştiği temel bir yapıttır.