1901-1981 yılları arasında yaşamış ve Freud'dan sonra en tartışmalı psikanalist olarak anılmıştır. Ayrıca bir psikiyatrist olan Lacan, kendinden sonraki nesilleri derinden etkileyen bir düşünürdür. LAcan'ın eserleri bugün post- yapısalcılık olarak adlandırılan felsefi düşünce akımına yön veren en önemli kaynaklardır.

Lacan'ın bakışı Louis Pierre Althusser, Ernesto Laclau, Jannis Stavrokakis ve Slavoj Zizek aracılığıyla siyaset teorisi ve ideoloji alanında da etkili olmuştur.

Lacan İd - Ego - Süperego kuramından uzaktır. Daha çok bilinç dışının yapısı, oluşumu, yeri ve işleyişi ile uğraşan Freud'la bağlantılıdır. Çünkü Lacan’a göre psikanaliz, bir bilim olarak bilinç dışının bilimidir.