Yaşayan en önemli filozoflar arasında sayılan Jacques Ranciere, 1965 yılında Althusser’in hazırladığı Kapital’i Okumak derlemesindeki yazısıyla adını duyurdu. Fransa’da devrimci ve politik felsefeyi alt üst eden 1968 olayı ile birlikte Ranciere, Althusser çizigisinden ayrılmıştır. Ranciere, 68 olayı ile birlikte, seçkinci felsefi ve politik bilgi ile kitlesel devrimci olaylar arasındaki uyumsuzluğu bizzat yaşamıştır. Devrimci olayı yükselten halk sınıfları ile devrimin teorisini yapanlar arasındaki büyük farkı gözlemlemiştir. Ranciere sonraki araştırmalarında da, özellikle işçi sınıfının göz ardı edilen bilme ve yaşama tarzlarını ele alarak, söz konusu farkın tarihsel kökenlerini incelemiş ve geliştirmiştir. Demokrasi ve anarşi kavramı onun yapıtlarında yeni anlamlar kazanmıştır.

Ranciere politik söylem hattındaki yapıtlarına, duyulurun paylaşımı ve duyumsama deneyimi temelinde estetik ve edebi temeller de eklemiştir. Sinema ve edebiyat alanındaki çalışmaları onu en önde gelen estetik teorisyenlerinden birisi konumuna yükseltmiştir. Proleterlerin Gecesi ve Aisthesis en önemli yapıtlarındandır. Ayrıca Metis Yayınları’ndan da çeşitli kitapları Türkçeye kazandırılmıştır.

Monokl Onur Kurulu üyesi de olan Fransız Filozof Jacques Ranciere, 2013 yılında Monokl’un onur konuğu olarak İstanbul’da çeşitli konferanslar vermiştir.