Çağımızın en önemli düşünürlerinden olan Jean-Luc Nancy, Strasbourg Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde dersler vermiş ve Phillipe Lacoue-Labarthe ile birlikte yapıtlar kaleme almıştır. Le titre de la lettre ve L’Absolu littéraire: Théorie de la littérature du romantisme allemand birlikte yazdıkları yapıtlardandır. Jean-Luc Nancy’nin Kant, Hegel, Heidegger ve Marx konusundaki yenilikçi ve esinlendirici okumalarının yanı sıra kendi felsefi açılımlarını gerçekleştirdiği, yeni bir varoluşçu komünizmin yankıları olarak da değerlendirilen La communauté désoeuvrée, Être singulier pluriel, Le sens du monde gibi temel yapıtları bulunmaktadır.

Blanchot, Levinas ve Derrida gibi filozof ve yazarlar ile önemli diyaloglar gerçekleştirmiştir. Filozofun yayımlanan son yapıtları arasında L’Adoration (Galilée, 2010) ve Atlan: Les Détrempes (Hazan, 2010); La Communauté désavouée (Galilée, 2014) yer almaktadır. Jean-Luc Nancy aynı zamanda Monokl Dergisi’nin Onur Kurulu üyesidir. Monokl’un demokrasi, dostluk, ortaklık ve kardeşlik projelerine; yine 2013 yılında Safaa Fathy ile birlikte yürüttüğü Nancy ile İstanbul’da belgesel projesinin çekimlerine bizzat katılmıştır.