1956 ABD doğumlu filozof ve kuir teorisyeni. Hegel, tanınma ve arzu üzerine yaptığı doktorasını 1984’te Yale Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı. Judith Butler’ın felsefeye ilgisi Spinoza, Kierkegaard ve Nietzsche ile başladı. Sinagoglarda Yahudilik üzerinden dini ve felsefi araştırmalara katıldı. Üniversite eğitimiyle beraber dünyevi, toplumsal ve cinsel alanlara yöneldi. Hegel ile Foucault’dan üst düzeyde etkilenerek feminizm, cinsel fark, cinsiyet ve kurumlaşmış normlar ile aidiyetler üzerine çalıştı. Yapıtları toplumsal cinsiyet sorusuna tekrar ve tekrar dönerek, onun normalle ve normla ilişkisini sınadı, onun performatif ve pratik doğasına vurgu yaptı. Butler için toplumsal cinsiyeti oluşturan biyolojik cinsiyet değil ama eylemler ve ifadelerdi; ki bunlar da son derece karmaşık toplumsal ve eleştirel süreçlerin ürünüydü. Her türlü cinsel öznellik ve özgürlük böylece arzunun ve tanınmanın akışkanlığında, karşılıklı eylem ve etkileşim alanlarında doğuyordu.

Judith Butler halen Kaliforniya Üniversitesi (Berkeley) Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nde ve Eleştirel Teori Programı’nda dersler vermektedir. Ayrıca birçok feminist, kuir sivil toplum kurumu ve atölyesi ile yakın çalışmaktadır. Cinsellik ve toplumsal cinsiyet politikalarının yanı sıra savaş karşıtı sivil insiyatiflere yönelik siyasetler de geliştirmekte ve uluslararası insan hakları alanında aktif tutumuyla öne çıkmaktadır. Butler’ın feminist teorisinin en önemli yapıtlarından sayılan Cinsiyet Belası, Çatışan Feminizmler ve Kırılgan Hayat Metis Yayınları tarafından basılmıştır.