Michel Henry yirminci yüzyılın en önemli Fransız filozoflarından biriydi. Fenomenolojiyi yeni bir perspektifle bir yaşam tematiği etrafında yorumlayışıyla radikal bir içkinlik felsefesi geliştirdi. Biyolojik ya da bilimsel açıklamanın tersine yaşamı insanın kendi varlığının içsel bir kavranışı çerçevesinde ortaya koydu. Yaşam Michel Henry açısından dünyanın dışsallığında değil kendi görünmez içselliğinde ve içkinliğinde ortaya çıkabilirdi ancak. Onun için yaşam her zaman ihtiyaç duyulandan fazlasını çıkarsızca veren eşsiz ve yaratıcı bir kaynaktı ve tüm vaktini bu kaynağın doğasını araştırmaya adadı.

Temel yapıtları: L’Essence de la manifestation (1963 - Belirmenin Özü); Philosophie et Phénoménologie du corps (1965 - Beden Felsefesi ve Fenomenolojisi); Marx: I. Une philosophie de la réalité (1976 - Marx:1. Bir Gerçeklik Felsefesi); Marx: II. Une philosophie de l’économie (1976 - Marx II. Bir Ekonomi Felsefesi); Généalogie de la psychanalyse. Le commencement perdu (1985 - Psikanalizin Soykütüğü. Yitik Başlangıç); Phénoménologie matérielle (1990 - Maddi Fenomenoloji); Du communisme au capitalisme. Théorie d’une catastrophe (1990 - Komünizmden Kapitalizme. Bir Yıkım Teorisi); Incarnation. Une philosophie de la chair (2000 - Tenleşme. Bir Ten Felsefesi).