1930’da Fransa’nın güney batısındaki Dengvin’de dünyaya geldi. Günümüz sosyolojisinin temel kuramcılarından biri olan Pierre Bourdieu, orta öğrenimini Paris’in ünlü Louis Le Grand lisesinde tamamladı. Ardından École Normale Supérieure’de felsefe eğitimi gördü. Askerliğini yedek subay olarak yapmayı reddettiği için ordunun psikolojik danışmanlık hizmetlerine atandı. Ama bu durum uzun sürmedi. Hayatının ve sosyoloji kuramının dönüm noktası olacak kurucu deneyim, savaşa muhalif bir yayınla yakalanması üzerine, istemediği halde zorunlu askerlik görevi için Cezayir’e sürülmesiyle başladı. Askerliği sonrasında bir süre daha Cezayir’de kalarak etnoloji çalışmaları gerçekleştirdi. Sömürgecilik olayını orada bizzat deneyimlemiş olarak Paris’e döndü. 

1959 ile 1962 yıllarında Sorbonne’da felsefe dersleri verdi ve sonrasında École des Hautes Études en Sciences Sociales’in müdürlüğüne getirildi. 1975 yılında Actes de la Recherche en Sciences Sociales isimli dergiyi kurdu ve bu derginin editörlüğünü üstlendi. 1981’de Raymond Aron’dan boşalan Collège de France’daki sosyoloji kürsüsüne seçildi. Antropoloji, sosyoloji ve felsefe alanlarındaki yetkinliklerini birleştirerek özgün bir sosyoloji ve kültürel yeniden üretim kuramı inşa etti. 1990’lı yıllar boyunca neoliberalizimin yıkıcı etkilerine karşı mücadele etti ve bu mücadelenin içinde yer alan farklı toplum kesimleriyle (işçiler, köylüler, sanatçılar, öğrenciler vb.) saygın ve entelektüel bir ilişki geliştirdi. Saha verileri üzerine inşa ettiği teorik faaliyeti boyunca kendisiyle birlikte anılacak habitus, alan, illusio, sembolik şiddet, sermaye biçimleri, düşünümsel sosyoloji  gibi kavramlar geliştirdi. 2002 yılında Paris’te hayata veda etti. Bourdieu’nün Türkçe’de yayımlanmış birçok yapıtı bulunmaktadır.