İngiliz filozof Simon Critchley 2004 yılından beri New York’ taki New School for Social Research’de Felsefe Profesörü’dür. Felsefe antik dönemde hayretle başlar, Critchley’in bu sava karşı savı ise felsefenin hayal kırıklığı ile başladığıdır: politik ya da dini hayal kırıklığı. Bu hayal kırıklığı hayatın anlamsızlığına ya da dünyanın adaletsizliğine ilişkindir. Critchley, felsefenin temellerine ilişkin soruşturmalarını edebiyat, müzik, futbol, şiir ve trajedi alanlarında yaptığı disiplinlerarası felsefi araştırmalarla zenginleştirmiştir. Son dönem çalışmalarını etik ve politika arasında ilişkiye odaklanan yaratıcı bir anarşizm çerçevesinde sürdürmektedir. Critchley’in mizah kitabı gülümsemenin ve kahkahanın iyileştirici ve özgürleştirici gücüne odaklanarak insan olmanın anlamını bir kez de mizah açısından temellendirmektedir.