Doktorasını felsefe ve özellikle de Alman idealist felsefesi konusunda yaptı. 1960’ların sonlarında psikanalize ve Lacan düşüncesine yakın ilgi duyduğu için, 70’lerde Paris’e giderek Jacques Alain-Miller ile birlikte Lacancı psikanaliz alanında çalıştı. Mladen Dolar, Alenka Zupancic ve Renata Salecl gibi isimlerle oluşturduğu Ljubljana Ekolü, 90’lardan itibaren Avrupa’nın sol entelektüel çevrelerinde, yeni Hegelci okumalarla etkili olmaya başladı. Žižek, özellikle Hegel’in bu farklı yorumuna eklemlenen Lacan çözümlemeleriyle yeni bir komünist ufuk geliştirdi. Badiou ile birlikte yeni komünist fikre yaşam verenlerin başında görülmektedir.