Monokl Öneriyor

Alain Badiou'dan Siyah

Fransız radikal solunun en önemli isimlerinden olan Alain Badiou bu kitabında siyah rengi sorguluyor.

Bir deneme ve felsefe kitabı olan Siyah, siyah beyazın zıtlığından, karanlık ruhlardan, çocukluk ve gençlik yıllarından bahsediyor. Badiou, siyahın değişik alanlarında dolaştıkça okuması keyifli denemeler, ilginç bilgiler karşımıza çıkıyor. Sohbet havasında yazılan kitap MonoKL'un felsefe serisinde yeralsa da çok ağır terimler kullanılmadığı için felsefe ve deneme seven herkes tarafından rahatlıkla okunabilir.

Badiou, felsefenin sanat, aşk, bilim ve politikayı birlikte olanaklı kıldığını savunur. Platon, Hegel, Marx, Lacan ve Deleuze ile köprüler kuran yapıtları hakikat ve evrensellik üzerine bir geri dönüşü olay kavramı üzerinden ifade eder. Fransa'da politik yaşama aktif olarak katılan, 1968 olaylarını kendi felsefi ve politik kariyeri açısından bir dönüm noktası olarak gören Badiou, halen L'organisation Politique içinde siyasi mücadelesine devam etmektedir. Slavoj Zizek ile yeni bir komünizm fikrinin yaygınlaşması için dünyanın dört bir yanında konferanslara katılmaktadır.

"Bu 'karanlık yola' koyulma işi, benimle dalga geçer korkusuyla o muhteşem kadına anlatma cesaretini gösteremediğim bir ıstıraba dönüşmüştü. Kâbus yüklü bu karanlık korkusunu sır gibi saklıyordum. Çok uzaklardan, ta bebek olan benin, içine bırakıldığı kim bilir hangi geceden gelen bir korku. Geceden-gelen-köpekle hortlayan o umutsuz terk edilmişlik.

Karanlığın karası, korkuya dalaletti burada. Korkuya, canavar ve hayalet olana."

Siyah ile ilgili bu deneme ve felsefe kitabını MonoKL Öneriyor!


19 JUL 2021